ข้อมูล บริษัท

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท : อะโคร (ไทยแลนด์) จำกัด

ก่อตั้ง         : มกราคม 2550

ทุนจดทะเบียน                : 32 ล้านบาท

เนื้อที่         : 16,540 M²

จำนวนพนักงาน : 155 คน (รวมคนญี่ปุ่น 5 คน)

การรับรองคุณภาพ : ISO9001 : 2008

กลุ่มบริษัทในเครือ

ญี่ปุ่น   • ACRO Nainen Co.,Ltd. (Since 1968)

• Winnac Co.,Ltd

• Winworks Co.,Ltd.

• Shokibai Co.,Ltd.(Production and sales of plum)

จีน เซี่ยงไฮ้   • Shanghai Shengxi Automobile Parts Co.,Ltd.

• Huzhou Shengxi Electronics & Technology Co.,Ltd.