เครื่องฉีดขึ้นรูป

เราสามารถฉีดขึ้นรูปด้วยอลูมิเนียมและสังกะสี

เครื่องฉีดขึ้นรูปมีขนาด

125 ตัน:           3 เครื่อง

140 ตัน:           1 เครื่อง

250 ตัน:           2 เครื่อง

350 ตัน:           2 เครื่อง

530 ตัด:           1 เครื่อง

Trimming Press Machine

10 ตัน:    2 เครื่อง

20 ตัน:             1 เครื่อง