อุปกรณ์เครื่องจักร

เราเตรียมอุปกรณ์สำหรับการผลิต ซึ่งสามารถผลิตงานได้ขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เครื่องจักร

【รายการอุปกรณ์】

เครื่องกลึง                              12 เครื่อง

เครื่องกลึงผิวงาน               14 เครื่อง

เครื่องเจาะ                        3 เครื่อง

เครื่องเซาะร่อง        1 เครื่อง

 

เครื่องจักร

 เครื่องเจาะรู                3 เครื่อง

เครื่องทำเกลี             3 เครื่อง

เครื่องล้าง            1 เครื่อง