อุปกรณ์ตรวจสอบด้านคุณภาพ

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่มีให้อย่างเต็มที่ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อความพึงพอใจจากลูกค้า

– เครื่องวิเคาร์ห์วัตถุดิบ

– เครื่องวัดความกลม

– เครื่องตรวจสอบขนาดของรู

– เครื่องทดสอบแรงดึง

– เกจ

– เครื่องกด

– เครื่องวัดความแข็งแรง

– เครื่องทดสอบความแข็งแรงของกาว

– เครื่องวัดความหยาบ

-เครื่องวัดความหยาบของผิว

CMM

เครื่องวัดสามมิติ:

– เบจไมโครมิเตอร์

– เครื่องชี้วัดการทดสอบ

– เวอร์เนียคาลิปเปอร์

– ไม่โครมิเตอร์

– เครื่องวัดความยาว

เครื่องวัดขนาดมุมและองศา

– เครื่องทดสอบแรงบิด

– เครื่องชั่ง

– เครื่องวัดอุณหภูมิ

– เครื่องวัดสามมิติ

– เครื่องวัดปริมาณ