ฉีดขึ้นรูป-ลูกสูบ

 

การใช้งาน:เครื่องยนต์ทั่วไป

 

ลูกสูบเป็นชั้นส่วนที่จำเป็นต่อการชับเคลื่อนของเครื่องยนต์เพราะว่ามีการขับเคลื่อนแบบขึ้นลง , ขับเคลือนแบบชะลอตัว , การเร่งความเร็วอย่างรวดเร็วภายในกระบอกสูบ ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่ชิ้นส่วนจะต้องมีความทนทานและมีความแม่นยำสูง