ชิ้นส่วนอื่นๆ ทั่วไป

การใช้งาน: เครื่องยนต์พลังงานทั่วไป , เครื่องตัดหญ้า

ครอบคลุมด้านพลังงานสำหรับเครื่องยนต์ทั่วไป

ชิ้นส่วนเหล่านี้ทำจากเรซิน,ฟีนอล (เส้นใยอะรามิด)ซึ่งเป็น 50% เบากว่าอลูมิเนียมและมีความทนต่อแรงกระแทกและความยืดหยุ่นสูง

 

For shredder:

Left)Motor flange, Right)

มอเตอร์คลุมชิ้นส่วนเหล่านี้ ซึ่งหมุนและตัดเอกสารเกี่ยวกับทั้งสองด้าน

 

ก้านมือจับเครื่องตัดหญ้า

 

การใช้งาน: ชิ้นส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า , อุปกรณ์เครื่องจักร

CAP BODY For  Track

ใช้ในการประกอบเครื่องจักรประเภทเครื่องตัด

ใช้เป็นฐานรองเชโปรเจคเตอร์แบบพกพา

CABINET & MUNTING For PTZ Camera

COVER & HOLDER For Projector